خبری در رسانه ها دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه طی دو ماه آینده یک سیارک قرار است به زمین نزدیک شده و برخورد آن با زمین نسل بشر را نابود کند.

سی ان ان در این باره به نقل از مقامات ناسا نوشته:۹۲ آپریل قرار است یک سیارک به مدار زمین نزدیک شود اما با زمین برخورد نمی‌کند.

هموطنان خوش ذوق در فضای مجازی هم این شهاب سنگ را از شوخی هایشان بی نصیب نگذاشتند.

زمین در آستانه نابودی به وسیله یک شهاب سنگ؟

زمین در آستانه نابودی به وسیله یک شهاب سنگ؟

زمین در آستانه نابودی به وسیله یک شهاب سنگ؟

زمین در آستانه نابودی به وسیله یک شهاب سنگ؟

منبع:برتر