پایگاه تحلیلی – خبری آیقار نیوز مشگین شهر

 

پایگاه خبری تحلیل آیقار نیوز مشگین شهر توسط تیم ساوالان آی تی  در سال ۱۳۹۶ طراحی شده و این سایت در طول مده تقریبا ۷ ماه رشد خوبی

داشته و بدون مشکل طراحی به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

photo ۲۰۱۷ ۰۶ ۰۹ ۰۰ ۴۹ ۵۲ 300x300 - پایگاه تحلیلی - خبری آیقار نیوز مشگین شهر