سایت دانشجویان مهندسی پزشکی(bme91.ir)

 

سایت دانشجویان مهندسی پزشکی کاری از تیم ساوالان آی تی است. این سایت اکنون به مرجعی در رشته مهندسی پزشکی تبدیل شده که در طول ۳ سال فعالیتخود بدون کوچکترین ایراد و مشکل به فعالیت خود ادامه می دهد.

000 300x220 - سایت دانشجویان مهندسی پزشکی(bme91.ir)

سایت دانشجویان مهندسی پزشکی