دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی(اپ اندروید)

 

اولین و تنها دیکشنری تخصصی رشته مهندسی پزشکی با همکاری تیم دانشجویان مهندسی پزشکی ساخته شده است. میزان استقبال از این دیکشنری در بیندانشجویان و اساتید مهندسی پزشکی بسیار بالا بوده است.

طراحی و کد نویسی توسط تیم ساوالان آی تی

 

 

دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی-سایت داشجویان مهندسی پزشکی-ساوالان آی تی-تیم دانشجویان مهندسی پزشکی-تنها دیکشنری تخصصی مهندسی پزشکی ایران-پژمان نجف اوغلی-جدیدترین دستاورد داشنجیوان مهندسی پزشکی